Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zákon o ochraně osobních údajů

TV Nova, Snídaně s Novou, 16. 10. 2003
Přepis rozhovoru s předsedou Úřadu, otázky kladl Jakub Kuba

 
 
 

Snídaně s Novou, 16. října 2003

Zákon o ochraně osobních údajů

(přepis rozhovoru s předsedou ÚOOÚ RNDr. K. Neuwirtem)

--------------
první část
--------------

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Náš vstup do Evropské unie se pomalu blíží, no a s ním je spojené taky slučování s evropským právem. Díky tomu je třeba upravit spoustu zákonů. Jedním z nich je zákon o ochraně osobních údajů. Co se změní, to nám prozradí doktor Karel Neuwirt, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hezké ráno.

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Dobré ráno.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Pane předsedo, váš úřad pracoval hodně dlouho na té novele zákona, která právě teď prochází legislativním procesem. Co se změní, co nám to přinese?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Tak je třeba nutno říci, že ten dosavadní zákon o ochraně osobních údajů je vysoce harmonizován s právem EU, ale podmínky vstupu do Evropské unie musí Česká republika splnit stoprocentně a tím, že se staneme unijním státem, tak je nutno některé parametry zákona přizpůsobit. Ta novela zákona, kterou jsme připravili, upravuje některé definice, které byly dvouznačné nebo víceznačné. Upravili jsme souhlas a definice a podmínky souhlasu subjektů údajů tak, abychom posílili tu legitimitu souhlasu, aby nebyly spory o tom, jestli souhlas je vynucen, nevynucen a tak dále. Upravili jsme některé záležitosti pro přenos osobních údajů mezi jednotlivými státy, poněvadž budeme unijním státem, takže v rámci Unie osobní údaje se neomezují nebo ten pohyb se neomezuje a upravili jsme práva subjektů údajů na podávání námitek a vyžadování nějakého férového přístupu ke zpracování dat.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Vy jste mluvil o té změně souhlasu. Jak je to v jiných zemích? Funguje to podobně?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů je takovým základním prvkem při zpracování vašich soukromých informací a v rozvinutých demokratických státech je skutečně souhlas se vstupem do vašeho soukromí, poněvadž osobní údaje jsou o vašem soukromí, tak pokud někdo chce nahlížet do vašeho soukromí, tak se vás má zeptat, je to elementární slušnost, a proto souhlas je jakýmsi klíčovým prvkem při zpracování osobních údajů. U nás ještě se nevžil ten princip požádat občana, vysvětlit mu, k čemu potřebuji jeho osobní údaje ke zpracování. U nás pořád ještě přetrvávají takové ty striktní mechanismy, kdy se každý domnívá, že pro naplnění svého účelu potřebuje vaše osobní údaje, tak se vás neptá, rozhodne, vyžaduje je a tak dál.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Takže, jestli tomu dobře rozumím, nejde o to zamezit ten přístup k těm osobním údajům, ale jenom o vyžádání toho souhlasu?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Samozřejmě ten souhlas ovšem je jakýsi regulativ, poněvadž vy nemusíte souhlasit, potom ten správce ty osobní údaje nemá a to je pochopitelně prvek, na který si musí zvyknout správci. Nebudou mít vaše osobní údaje, pokud nesouhlasíte. A to je skutečně zásadní mechanismus, na který si budeme muset zvyknout, poněvadž u nás velké množství institucí, státních i privátních, chtějí zpracovávat soukromé informace o lidech bez souhlasu, chtějí dokonce prosazovat povinnost do zákona, aby se vás nemusely vůbec na nic ptát a to je samozřejmě špatně a jako unijní stát budeme muset s tím souhlasem pracovat lépe.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Ale určitě budou i výjimky, kdy se nás nikdo nebude muset ptát.

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Ano, samozřejmě a ty výjimky jsou oprávněné. My jsme také řešili ten rozsah výjimek. To je vždycky klíčový problém. Nepochybně stát pro ochranu těch státních zájmů nepochybně má právo o občanovi něco vědět, ale zase je třeba zvážit, jestli pro dosažení cíle nelze použít jiné, méně invazivní prostředky vůči soukromí jedinců a docílit téhož jiným způsobem a to bude muset řešit jak stát, tak soukromé společnosti.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Pane doktore, děkuji za informace. Budeme si povídat ještě po sedmé hodině.


---------------
druhá část
---------------

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Pomalu se blíží náš vstup do Evropské unie, no a s příchodem do Unie bude třeba taky sladit naše právo s evropským právem. Díky tomu probíhá spousta úprav zákonů a jedním z nich je taky zákon o ochraně osobních údajů. Právě o tom si teď budeme povídat s doktorem Karlem Neuwirtem, předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hezké ráno podruhé.

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Dobré ráno.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Pane předsedo, novela zákona o ochraně osobních údajů prochází momentálně, tuším, legislativním procesem. Vy jste na ní dlouho pracovali. Co nového přinese lidem hlavně?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Aby si diváci nemysleli, že zákon o ochraně osobních údajů není slučitelný s právem Evropských společenství, to by samozřejmě pravda nebyla, poněvadž opakovaně Evropská komise konstatovala, že ten český zákon je vysoce harmonický, ale skutečnosti, že Česká republika bude státem Evropské unie, je nutno vyřešit i v zákoně o ochraně osobních údajů a toho se vlastně týká ta novela.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Co nejdůležitějšího nám to tedy přinese?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Z pohledu občana řešíme určité problémy s jejich právem nebo s jeho právem přístupu k osobním údajů a také mechanismus souhlasu, poněvadž souhlas se zpracováním osobních údajů je jeden z klíčových prvků celého zpracování osobních údajů, takže i tu definici souhlasu jsme poopravili.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Jak to tedy bude fungovat?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Bude to fungovat tak, že Úřad pro ochranu osobních údajů se bude těch správců, kterým je uloženo zpracovávat pouze se souhlasem občana osobní údaje, tak se bude ptát, zda ten souhlas má ty prvky dobrovolného, svobodného rozhodnutí občana, zda mu byly poskytnuty dostatečné informace pro to rozhodnutí, aby skutečně ten souhlas vyjádřil vůli občana "souhlasím s tím, abyste mé soukromé informace zpracovávali".

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Budou taky nějaké výjimky, kdy se nás nikdo nebude muset ptát na náš souhlas?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Ano, výjimky jistě bude muset mít stát pro zajištění bezpečnosti a obrany a tady tyto záležitosti. Tam některé výjimky z ustanovení zákona už jsou dnes definovány a my jsme je ještě nějakým způsobem doladili s právem Evropského společenství. Takže v těch případech, kdy zákon rozhodne o tom, že někdo bude zpracovávat osobní údaje o občanech, tak samozřejmě tam ten souhlas už nemá význam, poněvadž zákon rozhodl, že někdo bude zpracovávat.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Váš úřad měl kdysi nějaké námitky v souvislosti s bankami, nyní se mluví také o zdravotnictví. O co jde?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
V případě bank se jednalo o to, že novela bankovního zákona dala bankám široké kompetence zpracovávat osobní údaje o občanech, včetně tzv. citlivých osobních údajů, a nám se nelíbila tato široká kompetence, takže jsme zase napravili určitý stav věci. A co se týče zdravotnictví, tak to je událost posledních dnů, kdy v současné době je v Poslanecké sněmovně návrh změny zákona o péči o zdraví lidu, kde se mají upravit náležitosti při zpracování těch národních zdravotních registrů. Existuje řada celonárodních registrů, v nichž se zpracovávají zdravotní informace, zdravotní údaje o občanech a tam chybí celá řada těch legislativních opatření, aby to mohlo fungovat, aby to bylo hlavně férové vůči občanům, aby s tím někdo nemanipuloval a také občané, aby věděli, že takové registry existují.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Takže zase platí to, že bude to možné, ale pouze se souhlasem těch lidí.

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Pokud ty zdravotní registry budou ze zákona zřízeny a bude ten legislativní režim takový, tak tam ten souhlas nenastupuje, ale řada jiných registrů nebude ze zákona a tam souhlas by měl samozřejmě nastoupit.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Změní se v souvislosti s novelou také postihy za případné zneužití osobních údajů?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
Ty postihy se nezmění. Jak víte, zákon o ochraně osobních údajů umožňuje kromě těch správních postihů uložit také sankce vůči zpracovatelům nebo správcům osobních údajů do výše deset milionů korun. Tam jsme jenom upravili určitou škálu, za které porušení jaká sankce může být uložena, ale v té výši se v podstatě nic nemění.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Jak moc se přiblížíme k tomu právu ostatních zemí? Funguje to v ostatních zemích podobně, taky je potřeba souhlas, nebo jsou třeba i výjimky?

RNDr. Karel NEUWIRT; předseda Úřadu na ochranu osobních údajů
--------------------
V unijních státech samozřejmě to funguje obdobně. Samozřejmě ty státy mají delší zkušenost se zpracováním osobních údajů, ale ten respekt k soukromí je tam daleko větší. U nás pořád ještě přetrvává takový ten vynucovací prvek, neptat se občana, pokud chci proniknout do jeho soukromí přes osobní informace a to je samozřejmě špatně a budeme muset změnit tento přístup, a to jak u státních orgánů, tak u soukromých firem.

Jakub KUBA; moderátor
--------------------
Pane doktore, děkujeme za návštěvu. Věřím, že jsme našim divákům pomohli se zorientovat v tomto problému.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém