Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Zákon o pedagogických pracovnících - archiv dokumentů

 
 
 

16. prosince 2016

Od 10. listopadu 2016 projednává poslanecká sněmovna sněmovní tisk 959 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nyní je v II. čtení.

Jedná se o zásadní reformu regulace pedagogických pracovníků. Její podstatou je uzákonění profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérního systému, který má mít tři kariérní stupně. Budování kariéry je založeno na vyhodnocování činnosti pedagogů. Jedná se tedy o zásadní zpracování osobních údajů a je proto škoda, že ÚOOÚ nebyl osloven ve standardním meziresortním připomínkovém řízení.

ÚOOÚ byl konzultován pouze v parciální otázce evidence atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň. Podle názoru ÚOOÚ by zákon měl pregnantněji vyjadřovat účel této evidence. Z toho, že se osobní údaje mají uchovávat po dobu 50 let, která je velice dlouhá, vyplývá, že účelem evidence atestačního řízení pro třetí kariérní stupeň je jmenovitý přehled o jeho výsledcích.

ÚOOÚ lituje, že návrh zákona není provázán s eGovernmentem jako se to podařilo reformou Národního zdravotního informačního systému. Informační systémy začleněné do eGovermentu již jeho architekturou skýtají lepší ochranu osobních údajů.

A konečně třetí oblast, v níž však ÚOOÚ v rozporu s tím, že jde o citlivé údaje, konzultován nebyl, je bezúhonnost. Lze přivítat, že nynější kritérium bezúhonnosti, tedy trestné činy, které nesouvisejí s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, se mění na trestné činy neohrožující důvěru v řádný výkon činnosti pedagogických pracovníků nebo na trestné činy, které nejsou v rozporu s poskytnutím záruky řádného výkonu akreditované činnosti, tedy na širší okruh trestných činů. Dle ÚOOÚ by však bylo vhodné toto kritérium uplatnit též u úmyslných trestných činů. Z mezinárodní komparace jasně vyplývá, že dělení trestných činů na ty, které způsobují mravní nezachovalost (např. vražda, znásilnění), a na ty, které ji nezpůsobují (např. pomluva na internetu, poškození lesa), je běžné, takže by z tohoto dělení měl vycházet i český právní řád.

 čj. UOOU-04460/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Zákon o pedagogických pracovnících

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém