Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zakoupil jsem si na CD databázi podnikatelských subjektů, čítající několik desítek tisíc záznamů. Prodejce databáze mě ubezpečil, že takovou databázi lze použít i pro market. účely. Je tedy možno na elektronické adresy z databáze zasílat obchodní sdělení?

 

 
 
Je třeba rozlišovat mezi marketingem řekněme klasickým (zasílání poštovních zásilek, telemarketing) a službou informační společnosti. Tyto formy marketingu lze vůči právnickým osobám provádět v zásadě bez větší regulace a především bez souhlasu dotčených subjektů. Naproti tomu zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je služba informační společnosti a je regulována zvláštním zákonem. (zákon č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění zákona č.214/2006 Sb.). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je třeba získat předem (pokud nejde o stávajícího zákazníka) a musí být vztažen ke konkrétnímu odesílateli. Z povahy věci tedy vyplývá, že žádný tvůrce takto rozsáhlé databáze podnikatelských subjektů není schopen zajistit souhlas pro blíže nespecifikovaný okruh odesílatelů obchodních sdělení, kteří se rekrutují z řad odběratelů jeho produktu. Odpověď tedy zní: nikoliv.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 3.4.2013 / 3.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém