Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zamítnutí námitek České pošty, s.p. proti kontrolnímu protokolu

 

 
 

4. března 2014

Předseda Úřadu se ztotožnil se závěry inspektora, že Česká pošta svým postupem porušila zákon č. 480/2004 Sb., a šířila nevyžádaná obchodní sdělení. Při posuzování postupu České pošty Úřad ani následně předseda neakceptovali argumentaci České pošty, že se nejednalo o obchodní sdělení, ale o systémovou zprávu.

To, zda určitá zpráva naplňuje znaky obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., je třeba posuzovat podle jejího obsahu a účelu, a nikoliv podle toho, jak je tato zpráva označena, nebo kam ji řadí provozní řád.

Stejně tak nebyla akceptována námitka, že tento postup předem schválilo Ministerstvo vnitra jako správce informačního systému datových schránek, neboť zákon žádnou výjimku pro takto schválená obchodní sdělení neobsahuje.

Úřad také odmítl argumentaci České pošty, že postupovala v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., neboť tento zákon pouze ukládá České poště jako provozovateli informačního systému datových schránek vyhovět žádosti držitele datové schránky a předvídanou službu (uchování datových zpráv po dobu delší než stanovenou prováděcí vyhláškou) poskytnout; zákon žádnou notifikaci této služby nepředpokládá ani kontrolovanému neukládá, a to ani v souvislosti s nevyžádaným bezplatným zřízením dané služby na zkoušku.

 

Kontrolní zjištění Úřadu bude nyní spolu s kontrolním protokolem předáno Ministerstvu vnitra, které je příslušným správním orgánem k případnému postihu za šíření nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím informačního systému datových schránek.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 4.3.2014 / 4.3.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém