Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Zápisy z jednání disciplinární komise na internetu

 

 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze zveřejnila na svých internetových stránkách, url http://nf.vse.cz/cze/nfvse/o-fakulte/disciplinarni-komise zápisy z 18 jednání disciplinární komise Národohospodářské fakulty VŠE v době od 23. února 2004 do 28. ledna 2010, které obsahovaly osobní údaje 89 studentů Národohospodářské fakulty v rozsahu jméno, příjmení, popis skutku a druh doporučeného disciplinárního trestu, aniž by disponovala souhlasem studentů se zveřejněním. Úřad konstatoval také v tomto případě porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Úřad shledal, že jednání disciplinární komise je neveřejné, a má za to, že i na průběh disciplinárního řízení vedeného veřejnou vysokou školu je nutné uplatnit principy vyjádřené v § 2 až 8 správního řádu. Při stanovení sankce bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k užití osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů u 89 subjektů údajů, a dále ke skutečnostem, že osobní údaje byly prostřednictvím internetu zpřístupněny širokému okruhu osob a že byly zpřístupněny informace o disciplinárních trestech, jejichž zveřejnění lze považovat za citelnější zásah do soukromí subjektů údajů. Dále správní orgán zohlednil fakt, že zápisy byly na internetových stránkách zveřejněny nepřetržitě, což u nejstarších zápisů činí až šest let.
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém