Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zasílání nabídek zboží prostřednictvím poštovních služeb (TCS Taurus Service s.r.o.)

 
 
 
Předmětem kontroly provedené na základě 9 Úřadu doručených podnětů bylo dodržování povinností zpracovatele osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů adresátů při nabízení produktů zasílaných prostřednictvím poštovních služeb. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná společnost je zpracovatelem, neboť v souvislosti se svou obchodní činností zcela nepochybně zpracovává osobních údaje, které získává v doručených odpovědních obálkách (poštovních zásilkách). Správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. byla však v době kontroly německá společnost, smluvní partner kontrolované osoby, neboť stanovila účel a prostředky zpracování osobních údajů. Kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila § 8 zákona č. 101/2000 Sb., jelikož neupozornila správce osobních údajů na skutečnost, že porušuje povinnosti stanovené v § 5 odst. 5. zákona č. 101/2000 Sb., tj. že nadále zpracovává osobní údaje stěžovatelů, třebaže tito stěžovatelé další zasílání nabídek obchodu a služeb odmítli. Tato odmítání totiž byla adresována právě kontrolované osobě, a ta tedy měla zajistit, aby se tyto informace dostaly ke správci sídlícímu v Německu. V neposlední řadě kontrolovaná osoba porušila § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť nepřijala dostatečná opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, a nesplnila povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. S kontrolovanou osobou bude dále vedeno správní řízení o uložení opatření k nápravě a následně i o uložení sankce.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2017 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Zasílání nabídek zboží prostřednictvím poštovních služeb (TCS Taurus Service s.r.o.)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém