Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Závazná podniková pravidla - žádost o povolení na základě BCR

 
 
 

Základní předpoklady úspěšného podání žádosti o povolení předání osobních údajů do třetích zemí na základě závazných podnikových pravidel:

  1. Žádost o povolení předání osobních údajů do třetích zemí podává správce osobních údajů, který provádí jejich zpracování v České republice a hodlá je předat do třetích zemí, což je v případě BCR-C česká pobočka skupiny, bez ohledu na to, zda má právní subjektivitu nebo je zapsána v obchodním rejstříku jako organizační složka.
  1. Žádost o povolení předání osobních údajů do třetích zemí včetně jejích příloh je nezbytné předložit Úřadu v českém jazyce, případně v jazyce slovenském, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
  1. Nezbytnou přílohou žádosti o povolení předání osobních údajů do třetích zemí na základě závazných podnikových pravidel je české znění příslušných závazných podnikových pravidel. Tímto českým zněním ostatně v případě BCR-C česká pobočka skupiny musí disponovat, aby mohla daná závazná podniková pravidla uvést do praxe a plnit informační povinnost vůči subjektům údajů.
  1. Žádost o povolení předání osobních údajů do třetích zemí musí mít náležitosti dané ustanovením § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., tak, aby Úřad mohl přezkoumat všechny okolnosti související s předáním osobních údajů, zejména zdroj a kategorie předávaných osobních údajů, konečné určení předávaných osobních údajů včetně výčtu cílových zemí, účel předání a dobu zpracování. Není možné odkazovat na text samotných BCR, protože BCR popisují toky dat v rámci celé skupiny, zatímco v žádosti o povolení k předání osobních údajů do třetích zemí jde o konkrétní osobní údaje, které budou předány do třetích zemí z České republiky a jejichž rozsah, účel předání i další parametry musí být proto definovány přesněji, a to tak, aby bylo jasné, že naplňují požadavky zákona č. 101/2000 Sb. na zákonné zpracování osobních údajů. Zde vychází Úřad ze zásady, že předání osobních údajů do třetích zemí může být zákonné pouze v případě, že je součástí zákonného zpracování, čili součástí zpracování osobních údajů, které naplňuje všechny požadavky zákona č. 101/2000 Sb.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém