Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Zdravotnická dokumentace

 

 
 

Na základě stížnosti matky nezletilé pacientky provedl inspektor Úřadu kontrolu lékařky pediatričky. Matka nezletilé pacientky sdělila lékařce informaci, že si zvolila nového ošetřujícího lékaře, a požádala o zdravotnickou dokumentaci své dcery. Tento požadavek lékařka odmítla s tím, že zdravotnickou dokumentaci předá novému ošetřujícímu lékaři sama a požádala o sdělení adresy nového zdravotnického zařízení. Postup lékařky byl v souladu se zákonem, dle kterého vede zdravotnickou dokumentaci ošetřující lékař, a v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. V praxi však dochází převážně k předávání celé zdravotnické dokumentace.

V tomto případě však bylo zjištěno, že lékařka předala zdravotnickou dokumentaci kurýrní službě, a to na základě smlouvy o kurýrní službě, kterou má pediatrička uzavřenu s krajskou nemocnicí. Dle této smlouvy zabezpečuje kurýrní služba svoz a zpětný rozvoz biologických vzorků do laboratoří krajské nemocnice k provedení rozborů. Tato kurýrní služba krajské nemocnice tuto službu zajišťuje pro veškerá zdravotnická zařízení v krajském městě a okolí. Podle zvykového práva nad rámec smlouvy je kurýrní služba využívána k předávání písemností, včetně lékařských zpráv, nálezů a i zdravotnické dokumentace v podstatě mezi všemi lékaři v rámci města a okolí. Lékařka tedy pro předání zdravotnické dokumentace novému ošetřujícímu lékaři využila kurýrní službu. Dle ustálené praxe zdravotnickou dokumentaci vložila do zalepené obálky, označila adresou nového lékaře a tuto obálku položila ve zdravotnickém středisku na obvyklé místo. Tedy na místo, kam všichni lékaři ze střediska ukládají a kde si rovněž vyzvedávají zásilky, aniž by si od kurýra, který zásilky přebírá, nechali předání potvrdit. Ke škodě pacientky však v tomto případě došlo k situaci, kdy nebyla zásilka novému ošetřujícímu lékaři doručena. I přes snahu lékařky, která kontaktovala všechny lékaře ve městě a okolí, se zdravotnická dokumentace nezletilé pacientky nenašla. Tímto jednáním lékařka porušila zákonnou povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněné ztrátě osobních údajů.

Součástí této kontroly bylo i zjištění, že příslušný dozorový orgán, kterým je v oblasti zdravotnictví odbor zdravotnictví příslušného krajského úřadu, neshledal ve skutku lékařky porušení zákona. K obdobnému závěru došla i místní revizní komise okresního sdružení České lékařské komory.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém