Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Živnostenský zákon

 
 
 
26. srpna 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na skutečnost, že pokud návrh definuje nový účel předávání údajů soukromoprávním správcům, musí respektovat pravidla ochrany osobních údajů.

ÚOOÚ požaduje vyhodnocení § 6 odst. 4 živnostenského zákona, zejména věty druhé: „Pro účely posouzení bezúhonnosti je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si od soudu opis pravomocného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje skutečnosti rozhodné pro posouzení bezúhonnosti, je živnostenský úřad oprávněn nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují.“

ÚOOÚ má řadu stížností podnikatelů na soukromoprávní kopie živnostenského rejstříku, které jsou indexovány v internetovském vyhledávači, takže veřejnosti i bez cílené žádosti zpřístupňují všechny identifikační údaje podnikatelů – fyzických osob, nikoliv jen na základě úmyslného dotazu, jak by bylo žádoucí. Právní úprava musí respektovat rozsudek ESD Google v. Costeja.

Předání osobních údajů musí mít jasně vymezen právní důvod, pro který byla data původně zveřejněna. Platí totiž, že soukromoprávní správce nemůže zveřejňovat ani používat data pro jiné účely, než byl původní, zejména profilování či marketing při nabízení služeb.

Měl by být umožněn opt out z takového předávání. Jako nevhodnější řešení pro nově zapisované podnikatele se jeví zřízení seznamu Robinsonů, kde by již při zápisu podnikatele mu bylo dáno na výběr, zda si přeje či nepřeje umožnit předávání svých údajů soukromému sektoru. U stávajících podnikatelů by to měla být nová žádost.

sp. zn. UOOU-07694/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Živnostenský zákon

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém