Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Životopis místopředsedy Petra Jägera

 
 
 

Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (*1980)

obrázek

Vzdělání 

2006 – 2012  Doktorské studium (Ph.D.), Právnická fakulta MU, Brno

2008  krátkodobý výzkumný pobyt na Katholieke Universiteit Leuven, Belgie

2008  krátkodobý výzkumný pobyt na Erasmus University Rotterdam, Nizozemsko

2001 – 2002  studium v rámci programu Socrates/Erasmus, Manchester Metropolitan University, Velká Británie

1998 – 2004  Magisterské studium (Mgr.), Právnická fakulta MU, Brno

Profesní zkušenosti 

2020 – dosud  místopředseda, Úřad pro ochranu osobních údajů

2019 – 2020  ředitel odboru právního a zahraničního, Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha

2014 – 2018  náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní, Ministerstvo spravedlnosti, Praha

2004 – 2014  asistent, Ústavní soud, Brno

2009 – dosud  externí výuka na Katedře ústavního práva a politologie, Právnická fakulta MU, Brno

2009 – dosud  přednášková činnost, Česká advokátní komora, Praha, Brno

2010 – 2011  externí poradce v oblasti ústavního práva a legislativní činnosti, Ministerstvo spravedlnosti, Praha

2007 – 2009  externí poradce ministrů – předsedů Legislativní rady vlády, Úřad vlády, Praha

2006 – 2013  externí poradce v oblasti základních práv a legislativní činnosti, Ministerstvo kultury, Praha

Další odborná působení

2019 – dosud  člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů

2015 – 2018  člen zkušební komise pro úřednické zkoušky v oboru Lidská práva

2014 – 2018  člen Rady vlády pro lidská práva

2014 – 2018  člen Rady vlády pro národnostní menšiny

2014 – člen Státní volební komise

2014 – 2018  člen Vládního výboru pro EU na pracovní úrovni

Jazykové znalosti 

anglicky (plynně)

Vybrané publikace

JÄGER, P. Komentář k čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. In Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. (eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. s. 370-421, 52 s. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 

JÄGER, P. Komentář k čl. 78, 79, 80 a 109 Ústavy. In Rychetský P.; Langášek, T. (ed.); Herc, T. (ed.); Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 720-776, s.1103-1105, 58 s. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3. 

JÄGER, P., Molek, P. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2007. 191 s. ISBN 978-80-903786-5-0. 

JÄGER, P., Chocholáč, A. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. 1. Vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, 316 s. ISBN 978-80-7478-871-0.                    

JÄGER, P. Strengthening the Rule of Law in the European Union: a Vigilant Appreciation of Recent Development. In: Pítrová, L. (ed.) et al. Rule Of Law and Mechanisms of its Protection: Czech Perspective. 1. vyd., Pasov: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, pp. 16-21. ISBN 978-3-9816855-4-1.

Mediální aktivity 

rozhovory
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > O nás > Organizační struktura ÚOOÚ > Životopis místopředsedy Petra Jägera

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém