Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

 

Životopis předsedy Jiřího Kauckého

 
 
 

Mgr. Jiří Kaucký (*1973) 

obrázek

Vzdělání 

Po absolvování Gymnázia Oty Pavla v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.


Profesní zkušenosti

od září 2020 předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

1997 – 2020 Ministerstvo vnitra ČR

 • ředitel odboru správního
 • státní tajemník
 • sekce státní služby – zastupování ve funkci vrchního ředitele
 • sekce pro přípravu státní služby – pověřen řízením ve funkci ředitele
 • ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů
 • sekce (později odbor) legislativy, koordinace předpisů a kompatibility s právem ES, oddělení správního řízení


Členství v poradních a dalších orgánech
(do srpna 2020)

předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

místopředseda Pracovní komise LRV pro veřejné právo I – správní právo č. 1

místopředseda Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

místopředseda rozkladové komise ministra vnitra, člen rozkladové komise ministra životního prostředí a vedoucího Úřadu vlády

místopředseda poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru

člen Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání

člen Poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě


  Členství v poradních orgánech z titulu funkce státního tajemníka
  (do dubna 2020)

  člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

  člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

  člen Rady vlády pro rovnost žen a mužů


   Publikační činnost

   Zákon o státní službě. Komentář, Pichrt/Kaucký/Kopecký a kolektiv, 2. vydání, Wolters Kluwer, 2020

   „Aplikace zákona o státní službě v resortu Ministerstva vnitra, rok poté“
   (Služební vztahy a výkon závislé práce, Wolters Kluwer, 2016, str. 73 a násl.)

   Zákon o státní službě. Komentář, Jan Pichrt a kolektiv, 1. vydání, Wolters Kluwer, 2015

   „Nad novelizacemi správního řádu“
   (Pocta P. Průchovi, Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, str. 257 a n.)

   „Aktuální otázky reformy správního řízení“
   (Reforma veřejné správy v teorii a praxi – Sborník z mezinárodní konference Třešť, 22. – 24. 10. 2003, Aleš Čeněk, 2004)

   „K vývoji právní úpravy účastenství ve správním řízení“
   (Pocta V. Mikule, ASPI Publishing, 2002, str. 277 a n.)
     

    Kontext

    Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > O nás > Životopis předsedy Jiřího Kauckého

    Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

     
     

    Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


    Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
    web & design , redakční systém