Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Změna v hodnocení úrovně právní ochrany biometrických údajů

8. 6. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) upozorňuje na aktuální změnu v hodnocení úrovně právní ochrany biometrických údajů.
 

 
 
Přístup k ochraně biometrických údajů je v současné době dán jednak zákonným vymezením části biometrických údajů, které jsou považovány za citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, jednak výkladovým stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 3/2009. Toto stanovisko, v mezích uvedeného zákonného ustanovení, prakticky rozdělovalo systémy s biometrickými údaji na ty, s nimiž lze zacházet jako s běžnými systémy zpracovávajícími osobní údaje, a na systémy s citlivými údaji, které vyžadují zvláštní, resp. přísnější systém ochrany.

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti evropský předpis, který nově nastavuje ochranu osobních údajů mj. z důvodu proměn a rychlého rozvoje technologií, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/679). Ve svém čl. 9 upravuje zpracování biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Tato úprava přináší podstatnou změnu v právním pohledu na technologie zpracovávající biometrické údaje, mj. také v tom, že uchovávání biometrických šablon (template) a jejich zpracování za účelem identifikace osob považuje za zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.

Obecné nařízení v otázkách zpracování biometrických údajů plně nahradí dosud platné ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, nebude tedy možno postupovat v mezích dosavadního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontroly zpracování osobních údajů prováděné v současné době jsou již vedeny s přihlédnutím k této skutečnosti a kontrolní závěry budou formulovány takovým způsobem, aby správci osobních údajů měli informace o postupu, který nebude v rozporu s obecným nařízením. V návaznosti na výsledky kontrol ÚOOÚ zveřejní aktuální stanovisko k biometrickým údajům.

Biometrické technologie, přes jejich stále větší dostupnost a dosažitelnost (technickou i finanční), nejsou plnou náhradou jiných bezpečnostních řešení a samy o sobě nezajišťují větší bezpečnost. Správci pořizující si takové systémy mají nejen povinnost posoudit přiměřenost konkrétního řešení a rizika s ním spojená (např. systémů s databázemi biometrických šablon), ale také musí vhodně kombinovat biometrický systém s dalšími bezpečnostními opatřeními. Správci musí předem i průběžně posuzovat účinnost biometrických systémů a také přitom zkoumat, zda existují vážné hrozby, které instalaci takových systémů odůvodňují.

Stanovisko č.3/2009 k dispozici zde: https://www.uoou.cz/stanovisko-c-3-2009-biometricka-identifikace-nebo-autentizace-zamestnancu/d-1513.
 
Zodpovídá: Milan Řepka
Vytvořeno / změněno: 8.6.2017 / 8.6.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém