Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Zpracování osobních údajů na webových stránkách formou překlápění údajů z veřejných rejstříků (UOOU-00196/20)

Obchodní společnost

 
 
 
Úřad obdržel na danou společnost celkem šest stížností, které brojily proti zpracovávání osobních údajů agregovaných na webových stránkách společnosti, a to formou jejich prostého překlápění z veřejně přístupných rejstříků (např. ARES, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.) 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů na internetu, respektováním práva na výmaz a rovněž práva na informace o zpracování osobních údajů, a to jak v rozsahu podaných stížností, tak v rozsahu obecného naplňování práv subjektů údajů při zpracování jejich osobních údajů v prostředí internetu. 

V protokolu o kontrole Úřad konstatoval porušení: (i) čl. 6 bod 1 obecného nařízení, neboť v případě prostého překlápění živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku kontrolovanou společností je takové zpracování nezákonné, neboť pouhé „překlápění“ veřejného rejstříku nesplňovalo podmínku nezbytnosti ve vztahu k účelu zpracování osobních údajů deklarovaného společností, a proto právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení pro dané zpracování nešlo aplikovat, (ii) čl. 5 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, neboť společnost zpracovávala osobní údaje, aniž by disponovala některým z právních titulů uvedených v čl. 6 bod 1 obecného nařízení, (iii) čl. 12 bod 3 obecného nařízení, neboť někteří ze stěžovatelů nebyli žádným způsobem vyrozuměni o způsobu vyřízení jejich žádosti o výmaz osobních údajů [tj. společnost neposkytla subjektům údajů informace o přijatých opatřeních dle čl. 15 až 22 obecného nařízení], (iv) čl. 12 bod 2 obecného nařízení, protože společnost neusnadňovala výkon práv stěžovatelů (subjektů údajů) dle článků 15 až 22 obecného nařízení  a (v) čl. 14 obecného nařízení, neboť kontrolovaná společnost nesplnila svou informační povinnost dle tohoto článku [pouhým zveřejněním informací dle čl. 14 obecného nařízení na webových stránkách společnosti nelze považovat tuto povinnost za splněnou]. Proti protokolu o kontrole nebyly námitky podány. 

Závěrem je třeba uvést, že na kontrolu navazovalo správní řízení, ve kterém byl vydán příkaz o uložení opatření k nápravě a uložení pokuty ve výši 500 000 Kč, a že v průběhu kontroly byla společnosti udělena pokuta za nesoučinnost ve výši 100 000 Kč [pro porušení čl. 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu].
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2020 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Ostatní > Zpracování osobních údajů na webových stránkách formou překlápění údajů z veřejných rejstříků (UOOU-00196/20)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém