Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Zpracování osobních údajů při ukončení smluvního vztahu pro vyplacení zbývajícího telefonního kreditu (dále jen „kredit“)

 

 
 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, umožňuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Pro účely identifikace osoby, které má být vyplacen zbývající kredit (což bylo hlavním důvodem, proč účastník řízení požadoval osobní údaje od stěžovatele), je nepochybně dostačující, pokud tato osoba předloží originál SIM karty spolu s průvodním dopisem obsahujícím kódy PIN a PUK a číslo bankovního účtu, podle kterého je Policie České republiky schopná v případě trestního činu vyhledat jeho majitele. Další osobní údaje jsou požadovány již nadbytečně a v rozporu s principem aktivované služby X, která je anonymní, SIM karta je přenosná a v důsledku toho tedy může být konečný majitel karty odlišný od toho, kdo ji aktivoval. Z toho vyplývá také oprávnění žádat vrácení kreditu držitele karty bez ohledu na jeho identifikaci. Navíc musí správní orgán konstatovat, že zaslání kopie občanského průkazu prostřednictvím elektronické pošty není žádným relevantním důkazem v případě podvodu, a účastník řízení nemůže mít žádnou jistotu, že se bude jednat o občanský průkaz skutečného žadatele. I z tohoto důvodu nelze považovat požadování kopie občanského průkazu a osobních údajů na ní uvedených za nezbytné pro identifikaci osoby žadatele o vyplacení zbývajícího kreditu.

(čj. SPR-2837/10)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém