Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Kamerové systémy, kamera souseda

 

Zpracování osobních údajů při vyzvednutí e-receptu (UOOU-03246/20)

Lékárna

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě stížnosti postoupené Úřadu Inspektorátem České obchodní inspekce. Stěžovatelka ve stížnosti uvedla, že při vyzvednutí e-receptu v červenci 2020 byla v lékárně požádána o občanský průkaz, přičemž obsluhující lékárnice si z něho opsala údaje, načež pak stěžovatelku informovala, že lék nemají. Opisování údajů v případě e-receptu považovala stěžovatelka za nestandardní postup, který lékárnice neuměla hodnověrně vysvětlit.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba (fyzická osoba podnikající) má uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů se zpracovatelem, který jí poskytuje lékárenský informační systém Lekis. Při výdeji léčivých přípravků vydávaných na základě vystaveného receptu shromažďuje a zpracovává informace o pacientech/klientech v rámci výkonu řádné lékárenské praxe, a to minimálně v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo), evidenční číslo receptu, název léčivého přípravku a jméno vydávajícího lékaře. Při výdeji léčivých přípravků jsou osobní údaje pacienta/klienta shromažďovány a zpracovávány ve smyslu § 81 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, prostřednictvím Centrálního úložiště elektronických receptů. Toto zpracování je zabezpečováno v online režimu prostřednictvím datového rozhraní mezi lékárenským systémem a Centrálním úložištěm elektronických receptů (tedy Státním ústavem pro kontrolu léčiv). Současně je lékárna povinna uchovávat dle zákona o léčivech evidenci vydaných léčivých přípravků jako správce osobních údajů.

Ve smyslu zákona č. 262/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., došlo s platností od 1. června 2020 ke změně přístupu do Centrálního úložiště elektronických receptů, a to k zavedení další možnosti přístupu prostřednictvím čísla občanského průkazu. Ztotožnění pacienta s centrální evidencí obyvatel je zajišťováno automatizovaně. V praxi to znamená, že pacient má možnost požádat kteréhokoli oprávněného lékárníka o sdělení informací o nevydaných léčivých přípravcích prostřednictvím zadání čísla svého občanského průkazu do Centrálního úložiště elektronických receptů. 

Kontrolou nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje stěžovatelky ve své vlastní evidenci, tedy ani číslo jejího občanského průkazu.

Zpracování osobních údajů při výdeji léčivých přípravků je primárně upraveno zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech. Lékárníci postupují v souladu s čl.  5 a čl. 6 obecného nařízení, tedy podle zásad a zákonnosti při zpracování osobních údajů.  Správcem Centrálního úložiště elektronických receptů je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lékárna, v souvislosti s online připojením do Centrálního úložiště elektronických receptů, se jako zpracovatel osobních údajů řídí předpisy a metodikami pro provoz úložiště. Státní ústav pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech jako správce osobních údajů zodpovídá za jejich bezpečnost při shromažďování, zpracování a ukládání. 

Každý pacient má právo přistoupit ke svému účtu v Centrálním úložišti elektronických receptů. Přesné podmínky jsou stanoveny a zveřejněny na webových stránkách www.sukl.cz.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém