Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Zpracování osobních údajů prodejci energií (UOOU-03798/20)

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě kontrolního plánu Úřadu pro rok 2020. 

Kontrolou bylo zjištěno, že právním titulem pro zpracování osobních údajů zákazníků a potencionálních zákazníků je primárně smlouva ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smluv mezi kontrolovanou osobou a jejími zákazníky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení. Dalším právním titulem zpracování osobních údajů je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) obecného nařízení, kdy ke zpracování osobních údajů dochází rovněž v případě, že je zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (oblast vedení správy daní, vedení účetnictví, mzdové povinnosti, toto zpracování se však netýká zpracování osobních údajů zákazníků kontrolované osoby, tedy předmětu kontroly) a v neposlední řadě dochází ke zpracování osobních údajů za účelem nabídky dříve poskytnutých služeb (přímý marketing), pro prevenci podvodů či zajištění zabezpečení sítě a informací IT systémů, pro případné právní spory, zde je právním titulem zpracování  oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje klientů v souladu s právním titulem ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. b), popřípadě písm. c) a f) obecného nařízení. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení v žádném z osmi kontrolních zjištění výše citovaných článků obecného nařízení. 

Námitky proti kontrolnímu zjištění kontrolovaná osoba nepodala.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém