Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) > Základní informace > Obecné nařízení (GDPR) stručně

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s využívaným prostředkem komunikace (chat)

Obchodní společnost

 
 
 
Kontrola byla provedena na základě stížnosti. Stěžovatel uváděl, že webová stránka kontrolované osoby odečítala z klávesnice stěžovatele a vše, co stěžovatel psal na zákaznickém chatu, zobrazovala obsluze chatu. Stěžovatel začal na chatu kontrolovaného psát svůj dotaz a aniž ho stihl odeslat, začala mu obsluha chatu na tento rozepsaný dotaz odepisovat.

Kontrolovaný uvedl, že jeho webová stránka je určená pro prezentační a informační účely týkající se předmětu podnikání společnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v části objednávky zájezdů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a telefonický kontakt na objednatele.

K předmětu kontroly zástupce kontrolované osoby uvedl, že chat rozhraní je externě dodaným řešením, které není určené k objednávání služeb ani ke zpracování osobních údajů. Chat společnost nearchivuje. Kontrolovaný bezodkladně po seznámení se s podnětem ke kontrole pozastavil používání chatu a požádal dodavatele o odstranění předmětné funkcionality.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný v případě stěžovatele nezpracovával žádné osobní údaje. Službu chat boxu poskytuje dodavatel, který má s kontrolovaným uzavřenou smlouvu s tím, že chatové rozhraní není určené pro objednávání služeb a ani pro zpracovávání osobních údajů. Navíc před použitím chatu je zobrazeno upozornění a vyžádán souhlas se zpracováváním osobních údajů v případě, že je klient zadá i bez vyzvání operátora na základě vlastní iniciativy, což kontrolovaný doložil snímkem (print screen) obrazovky. Případné vypracování smlouvy probíhá mimo rozhraní chatu na základě právního titulu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679, protože kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení nařízení (EU) 2016/679.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém