Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Zpracování osobních údajů žadatelů o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 
 

K předmětu tohoto řízení lze uvést, že účastníci řízení jsou jako povinné subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. nepochybně správci osobních údajů osob, které je požádaly o poskytnutí informací, ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž nezbytné osobní údaje dotčených subjektů údajů zpracovávají ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. za účelem vyřízení příslušné žádosti, neboť je shromažďují, třídí, používají, uchovávají, tedy s nimi provádějí operace tímto zákonem předpokládané. Jako správci osobních údajů jsou proto povinni dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb.

Osobním údajem je přitom podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jej lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jsou-li osobní údaje uvedeny v rozsahu: jméno, příjmení, případně titul před jménem, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa; jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa bydliště a údaj o studiu na konkrétní vysoké škole; titul před jménem, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, celkový počet písemných podání týkajících se konkrétně specifikovaného domu; tituly před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem, datum narození, adresa bydliště, ID datové schránky; titul před jménem, jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa a údaj o vztahu ke konkrétní vysoké škole; jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa; titul před jménem, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště; jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, další údaje o vlastnickém či jiném právu fyzické osoby k nemovitostem vyplývající z výpisu z katastru nemovitostí včetně rodného čísla vlastníka a identifikačního údaje právního zástupce této osoby; titul před jménem, jméno, příjmení, e-mailová adresa, jsou dle názoru správního orgánu jednotlivé fyzické osoby identifikovatelné vždy.

Subjekt údajů je však dle názoru správního orgánu identifikovatelný i tehdy, dojde-li ke zveřejnění informací v rozsahu jméno, příjmení, případně titul/y před jménem a za jménem, a označení pracovní pozice či funkce fyzické osoby v právnické osobě, za kterou podávala tato osoba žádost, nebo pracovní spojení tazatele s touto právnickou osobou vyplývá z kontextu žádosti; jméno a příjmení, případně titul před jménem, a další údaje identifikující tuto osobu spojením s informacemi vyplývajícími z kontextu zveřejněného obsahu odpovědi na žádost; příjmení, případně i jméno, a adresa bydliště vyplývající z kontextu obsahu zveřejněné odpovědi na žádost, neboť je zjevné, že i v těchto případech je žadatel o informace na základě zveřejněných údajů určitelný.

Za zvláštní skupinu je pak dle názoru správního orgánu nutno považovat případy, kdy dochází ke zpracování (v tomto případě zveřejnění) příjmení, případně jména a titulu nebo titulů před jménem anebo za jménem, jsou-li tyto údaje ve svém spojení dostatečně specifické, přičemž tato specifičnost vyplývá z neobvyklosti příjmení, množství titulů atd.

Dále je k předmětu řízení nutné uvést, že podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje v mezích § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.

Účel zpracování osobních údajů žadatelů o informaci, k němuž byly tyto údaje shromážděny, tj. přijetí, zaevidování žádosti o informaci a její vyřízení, byl přitom následným zveřejněním osobních údajů prostřednictvím webových stránek účastníků řízení zjevně překročen; současně na jednání účastníků řízení není možné aplikovat žádnou z výjimek stanovených v § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. ani účastníci řízení nedisponovali souhlasem dotčených subjektů údajů se zveřejněním jejich osobních údajů.

Pokud tedy všichni účastníci řízení osobní údaje žadatelů zveřejnili na svých webových stránkách, jedná se o další (jiný účel) zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., aniž k tomu daly subjekty údajů předem souhlas. Na takovéto zpracování nelze vztáhnout ani žádnou z výjimek uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. (čj. SPR-5205/11)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém