Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Zpracování osobních údajů zveřejněných vlastníků průmyslových práv (UOOU-04099/19)

Obchodní společnost

 
 
 
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených kontrolované osobě obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů vlastníků průmyslových práv – fyzických osob, uváděných v rejstřících průmyslových práv.

Kontrola byla zahájena na základě podnětu od Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Kontrolovaná osoba neoprávněně předkládá osobám zveřejněným patentovým úřadem faktury za zveřejnění jejich patentů na blíže nestanoveném seznamu patentů. 

Kontrolovaná osoba neposkytla kontrolujícím součinnost, a ani na urgence nijak nereagovala, a proto byl dne 26. srpna 2020 vydán „příkaz“, kterým bylo uloženo zaplatit pokutu 80 000 Kč podle § 35 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, pro porušení povinnosti stanovené v § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., tedy povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.

Kontrolovaná osoba nepodala proti „příkazu“ odpor a ani do 3. listopadu 2020 nezaplatila uloženou sankci, proto byla věc předána k vymáhání celnímu úřadu. 

Kontrola byla ukončena protokolem o kontrole ze dne 14. října 2020 konstatováním, že kontrolovaná osoba nereagovala na opakované výzvy Úřadu k součinnosti, a to ani v rámci předkontroly, ani v rámci kontroly samotné, za což jí byla pravomocně uložena sankce, a proto se nepodařilo kontrolou prokázat, zda kontrolovaná osoba disponuje legitimním právním titulem, který by ji opravňoval k rozesílání nevyžádaných obchodních nabídek adresátům (subjektům údajů).

Vzhledem k nesoučinnosti kontrolované osoby bylo hodnocení dodržování dalších povinností stanovených kontrolované osobě obecným nařízením bezpředmětné.

Námitky proti kontrolnímu zjištění kontrolovaná osoba nepodala.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2020 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Ostatní > Zpracování osobních údajů zveřejněných vlastníků průmyslových práv (UOOU-04099/19)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém