Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zpráva o kulatém stolu

 

 
 

Inteligentní sítě a inteligentní měřicí systémy a zařízení v kontextu podmínek pro zpracování osobních údajů

 30. ledna 2014

 

U příležitosti mezinárodního Dne ochrany osobních údajů se dne 27. ledna 2014 v sídle Úřadu pro ochranu osobních údajů konal diskusní kulatý stůl na téma Inteligentní sítě a inteligentní měřicí systémy a zařízení v kontextu podmínek pro zpracování osobních údajů. Spolupořadatelem akce bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako orgán zodpovědný za analýzu možností a přípravu podmínek pro zavádění chytrého měření spotřeby.

Kulatého stolu se kromě zástupců pořadatelů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva průmyslu a obchodu, zúčastnili i představitelé dalších zainteresovaných subjektů, především z řad výrobců a dodavatelů energií, ale i společností zabývajících se vyúčtováním dodávek energií, operátora trhu s energiemi, stejně jako zástupci výrobců a distributorů příslušných technologických řešení a rovněž představitelé akademické sféry. Předmětem jednání byla především otázka, zda a v jaké míře se v případě zavádění těchto systémů bude jednat o zpracování osobních údajů ve smyslu příslušné právní úpravy, především zákona o ochraně osobních údajů, a jaká práva a povinnosti na všechny zúčastněné subjekty tato úprava klade. Diskutovány byly i některé konkrétní aspekty inteligentních měřicích systémů a inteligentních sítí, jako např. role a postavení zúčastněných subjektů, četnost provádění odečtu jako klíčový parametr pro posouzení míry zásahu do soukromí, doba uchování získaných údajů či jejich technické zabezpečení. Kulatý stůl vyjasnil problematiku zpracování údajů dotčených fyzických osob a potvrdil zájem všech účastníků na zachování nejvyšší možné míry soukromí. 

Úřad pro ochranu osobních údajů si je vědom toho, že se v případě inteligentních měřicích systémů a inteligentních sítí jako takových jedná o komplexní problematiku, která má přesah do řady oblastí, stejně jako toho, že získáváním stále dalších informací o lidech a jejich sdružováním může docházet k obsahově novým a silnějším zásahům do soukromí. Úřad pro ochranu osobních údajů se proto bude chytrému měření a celému trendu, jehož je tato technologie součástí, do budoucna věnovat. 

 

Mgr. František Nonnemann

ředitel odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 30.1.2014 / 30.1.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém