Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Zproštění odpovědnosti za správní delikt při zpracování prováděném zpracovatelem

 

 
 

Odpovědnost za správní delikt je přitom postavena na objektivní odpovědnosti (tedy bez ohledu na zavinění), přičemž zákon č. 101/2000 Sb. upravuje v § 46 odst. 1 liberační důvod, jehož naplněním se pachatel správního deliktu může odpovědnosti zprostit. Účastník řízení tedy za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. V případě účastníka řízení však došlo ke zpřístupnění předmětných osobních údajů neoprávněným osobám jeho aktivním jednáním spočívajícím v jeho rozhodnutí využít pro předání osobních údajů webové stránky www.ulozto.cz a faktickým provedením tohoto rozhodnutí a § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. tak dle názoru správního orgánu nelze aplikovat.

Není přitom rozhodující, že od správce osobních údajů nedostal účastník řízení jako zpracovatel výslovný pokyn, jakým způsobem má k předání zpracovaných osobních údajů dojít. V takovém případě byl dle názoru správního orgánu povinen použít zavedený způsob pro předávání osobních údajů, tj. VPN, a v případě, že to z objektivních důvodů nebylo možné, měl buď projednat způsob předání se správcem, nebo alespoň využít standardní způsoby zabezpečení, které měl nepochybně k dispozici, jako je šifrování.

sp. zn. UOOU-02627/14

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém