Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zveřejněn návrh akreditačních a certifikačních kritérií

13. 12. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil ve středu návrh kritérií pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení a návrh kritérií pro vydávání osvědčení. Úřad nyní od odborné veřejnosti očekává podněty a připomínky pro projednávání agendy v rámci pracovní skupiny WP29.
 

 
 

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ve svých článcích 42 a 43 zavedlo mezi novými nástroji ochrany osobních údajů mechanismus pro vydávání pečetí, známek a osvědčení o ochraně údajů.

Úřad projednává proces a podobu akreditací s Českým institutem pro akreditaci. V rámci této spolupráce a po konzultaci s dalšími odbornými subjekty připravil tento návrh, který nyní předkládá k připomínkám odborné veřejnosti a zájemcům o problematiku certifikací a standardizací v oblasti ochrany osobních údajů.

Případné připomínky, návrhy či podněty k uvedenému materiálu přijímá Úřad do 20. ledna 2018.

Obdržená vyjádření využije Úřad v nejbližší době na pracovní skupině WP29 jako podklad k přípravě pokynů WP29 k problematice akreditací a certifikací (viz seznam pokynů WP29: https://www.uoou.cz/pokyny%2Dpracovni%2Dskupiny%2Dwp29/ds-4728/archiv=0&p1=3938).

Jako předběžný termín publikace těchto pokynů WP29 je stanoven únor 2018. V návaznosti pak bude, i s přihlédnutím k výsledné podobě procesních pravidel pro akreditace v zákonu o zpracování osobních údajů, materiál dále upravován a doplňován o konkrétní požadavky týkající se určité oblasti, procesu či technologie zpracování osobních údajů.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 13.12.2017 / 13.12.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém