Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zveřejněné metodiky

Důležité metodiky vybraných institucí k GDPR.
 

 
 
  • MŠMT - otázky a odpovědi k GDPR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se setkává v souvislosti s GDPR.

GDPR - Otázky a odpovědi


  • Svaz měst a obcí České republiky - vzorové dokumenty pro školy a školky

Svaz zveřejnil vzorové dokumenty pro školy a školská zařízení (školky) a další pomocné dokumenty pro určení právního titulu a účelu zpracování osobních údajů ve školách a školkách.

Vzorové dokumenty pro školy a školky


  • Svaz měst a obcí České republiky - vzorové záznamy o činnostech zpracování

MV ČR zveřejnilo některé vzorové záznamy o činnostech zpracování k agendě evidence obyvatel a agend obce v oblasti personální.

Záznam - evidence obyvatel

Záznam - personální agenda


  • Ministerstvo vnitra - nové vzorové dokumenty

Ministerstvo zveřejnilo nové vzorové dokumenty určené především pro praxi malých obcí. Konkrétně se jedná o vzorový dokument pro praxi malých obcí k základním pravidlům postupu souvisejících se zpracováním osobních údajů, vzor smlouvy o poskytování činnosti pověřence obcí jiné obci, příklad pracovní náplně pověřence a vzorový záznam o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR pro agendu voleb.

Vzorové dokumenty pro praxi při naplňování povinností podle GDPR


  • Ministerstvo vnitra - nová metodika k GDPR v oblasti spisových služeb

Ministerstvo vnitra připravilo metodickou pomůcku "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců". 

Metodika GDPR - ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců


  • Ministerstvo vnitra - metodické doporučení k činnosti obcí

Ministerstvo připravilo metodiku k organizačně-technickému zabezpečení funkce  pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podmínkách obcí.

Metodické doporučení k činnosti obcí


    • Ministerstvo vnitra - sešit k GDPR

    Vlastní soubor ministerstva s informacemi o samotném GDPR a ukázkami metodických rad pro veřejnou správu.

    Sešit k GDPR


    • Ministerstvo školství - metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

    Metodická pomůcka k aplikaci GDPR


    • Národní knihovna ČR

    Příručka, která konkretizuje povinnosti vyplývající knihovnám z GDPR. Stav dané oblasti odráží k 7.2.2018. Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností.  

    Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny

     
    Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
    Vytvořeno / změněno: 27.2.2018 / 12.6.2018

     
     
     

    Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


    Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
    web & design , redakční systém