Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Zveřejnění fotografií pořízených kamerovým systémem

 

 
 

Účastník řízení je proto mimo jiné povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny [§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb.], a nemůže je používat v žádném případě k jinému účelu. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje, jen pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas. Účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem byla účastníkem řízení deklarovaná ochrana jeho majetku, což jistě nelze zajistit zveřejněním fotografií předmětným způsobem v případě znečištění chodby.

K věci lze dále uvést, že ani žádný jiný obecně závazný právní předpis správci neumožňuje zveřejnit osobní údaje subjektu, který případně porušil některou ze smluvních povinností vyplývající ze soukromoprávních vztahů. Pokud dojde k ohrožení nebo ničení majetku účastníka řízení, lze podat podnět příslušným orgánům (orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům) a nikoli nahrazovat jejich působnost. Pro úplnost je možné v souvislosti s pořizováním obrazových či zvukových záznamů zmínit také zákon č. 89/2012 Sb., dle kterého lze podobu člověka a obrazové a zvukové záznamy týkající se soukromí člověka pořídit nebo použít jen s jeho svolením (§ 85 a § 86) a bez svolení jen ve vymezených případech (zejména § 88 a § 89).

Ze shromážděných podkladů i vyjádření účastníka řízení dále vyplývá, že předmětné fotografie zveřejnil účastník řízení zcela záměrně jako důraznější formu výzvy k dodržování pořádku v bytovém domě a s vědomím toho, že fotografie obsahují osobní údaje, protože bez tohoto vědomí a úmyslu by umístění fotografií postrádalo smysl.

sp. zn. UOOU-00745/14

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém