Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Zveřejnění seznamu dětí navštěvujících mateřskou školu

 

 
 

Ze spisového materiálu a podkladů, které jsou jeho součástí, je zřejmé, že účastník řízení zveřejnil v informační prosklené tabuli na plotě mateřské školy v srpnu 2008 seznamy dětí pro školní rok 2008/2009 s jejich osobními údaji v rozsahu příjmení, jméno, datum narození a adresa trvalého pobytu, a to bez jejich souhlasu.

K předmětu správního řízení lze konstatovat, že údaje o fyzické osobě v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu, jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. neboť se týkají určeného subjektu údajů a podléhají tak režimu zákona č. 101/2000 Sb., a že účastník řízení je správcem osobních údajů dětí navštěvujících mateřskou školu ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a proto je povinen podle § 5 odst. 1 písm. f) citovaného zákona zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a pokud zpracovává jejich osobní údaje k jinému účelu, než ukládají zvláštní zákony, zejména zákon č. 561/2004 Sb., pak je k takovému zpracování nutný souhlas subjektu údajů, kterým však účastník řízení v tomto případě nedisponoval. (čj. VER-5195/08-103)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém