Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu > Na aktuální téma > Na aktuální téma - Archiv

 

Zveřejnění telefonních čísel politiků skupinou Ztohoven

 

 
 

3. května 2013

Úřad provedl šetření ve věci zveřejnění telefonních čísel českých politiků skupinou Ztohoven, a to v rámci výstavy v centru DOX. Na vystavovaném uměleckém exponátu byla jména, politická příslušnost a čísla mobilních telefonů poslanců a některých ministrů, a dále telefonní číslo na tehdejšího prezidenta Václava Klause. Z přiloženého mobilního telefonu měli návštěvníci výstavy možnost poslat dotyčným textovou zprávu.

Úřad si od Policie ČR vyžádal kopii spisového materiálu, který byl zpracován ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. Ze spisu vyplývá, že většina telefonních čísel byla veřejně dostupná a dohledatelná například v prostoru veřejné sítě internet nebo se jednalo o čísla vedená na právnické osoby (politické strany a podobně). Zhruba 13 % čísel bylo vedeno na konkrétního poslance, a jednalo se tedy o čísla soukromá. Ze spisové dokumentace Policie ČR vyplývá, že je důvodný předpoklad, že těmito telefonními čísly bude disponovat celá řada novinářů a dalších pracovníků v médiích, kteří je získali právě od jednotlivých politiků, tedy že telefonní čísla, která byla označena jako soukromá, mohla být získána legální cestou.

Na základě provedeného šetření dospěl z hlediska svých zákonných kompetencí k závěru, že v daném případě lze uplatnit výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, dle které může správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. K uvedené výjimce lze konstatovat, že všechna telefonní čísla se vztahovala k veřejně činným osobám, neboť se jednalo o nejvyšší politické zástupce České republiky – poslance, členy vlády a prezidenta republiky. Zásah do soukromí, který je v uvedené výjimce zahrnut, lze charakterizovat tak, že soukromí veřejně činné osoby lze omezit s ohledem na význam veřejného charakteru a postavení dané osoby. V daném případě je tedy nepochybné, že poslanci, členové vlády a i prezident České republiky, jako nejvyšší ústavní činitelé musí strpět vyšší míru zásahu do svého soukromí.

Ani jeden z politiků nepodal trestní oznámení na Policii ČR, ani nepodal stížnost, resp. podnět k šetření u Úřadu.

Úřad se ztotožňuje s postupem Policie ČR, že v daném případě se jedná o telefonní čísla osob činných v politice a veřejném životě, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o telefon hrazený z veřejných či soukromých prostředků a zároveň se ztotožňuje s názorem, že v případě, že každá jednotlivá osoba, jejíž číslo bylo v rámci výstavy zveřejněno, má zvážit v jak velké míře ji toto zveřejnění poškozuje a případně věc řešit občanskoprávní žalobou. Podnět byl tedy i Úřadem pro ochranu osobních údajů odložen.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 8.5.2013 / 3.5.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém