Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Informace o zpracování osobních údajů

 

Zveřejňování darů

 

 
 

Středočeský kraj v srpnu roku 2010 přistoupil k dodatečnému proplacení regulačního poplatku jednotlivým občanům, kteří byli ošetřeni nejen v krajských nemocnicích, ale ve všech zdravotnických zařízeních ve Středočeském kraji formou daru. K tomuto účelu byla uzavřena s každým jednotlivým žadatelem darovací smlouva, která podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, podléhá schválení Radou Středočeského kraje. Rada pak jednotlivé dary projednala a v případě schválení byly peníze rozeslány na uvedené účty, popř. ponechány k výběru v pokladně krajského úřadu v následujících dvou měsících. Všechny správně vyplněné žádosti (předložené návrhy darovací smlouvy) byly radou schváleny.

Středočeský kraj následně zveřejnil výsledky jednání rady na internetových stránkách www.kr.stredocesky.cz v podobě Poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků včetně seznamu žadatelů (jméno, příjmení, rok narození, obec, včetně části obce a celkovou částku v Kč).

Kontrolující nenalezli k zveřejnění těchto osobních údajů žádný zákonný důvod. Tudíž bylo konstatováno porušení ustanovení § 13 zákona č.101/2000 Sb., neboť Středočeský kraj zveřejnil seznamy s osobními údaji těch, kterým byl poskytnut dar na úhradu regulačních poplatků, či naopak bylo poskytnutí daru odmítnuto, čímž umožnil neoprávněný přístup k těmto údajům třetím osobám. Bylo přihlédnuto i k tomu, že výše daru vypovídá o potřebě lékařského ošetření a zdravotní stav je citlivým údajem dle § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 10.12.2013 / 10.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém