Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Zveřejňování osobních údajů studentů

 

 
 
Účastník řízení zpracovává osobní údaje svých studentů v souladu s povinností vyplývající mu ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Ale jelikož zákon č. 111/1998 Sb., ani žádný jiný právní předpis, neobsahuje podmínky zveřejňování osobních údajů studentů na internetových stránkách fakulty, je nutno dojít k závěru, že se na daný postup bude vztahovat obecná úprava nakládání s osobními údaji obsažená v zákoně č. 101/2000 Sb. Účastník řízení je jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. povinen podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a k jinému účelu jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 tohoto zákona, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Stanovený účel zpracování (vedení matriky studentů, resp. organizační zajištění studia) byl zveřejněním osobních údajů studentů překročen. Na jednání účastníka řízení není dále možné aplikovat žádnou z výjimek stanovených v § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. a účastník řízení nedisponoval ani souhlasem osob, jejichž osobní údaje byly zveřejněny. Účastník řízení navíc disponuje informačním systémem, prostřednictvím kterého informuje studenty o záležitostech týkajících se jejich studia, a do kterého mají přístup pouze studenti prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, a není tudíž přístupný veřejnosti, jak je tomu u veřejně přístupných internetových stránek účastníka řízení. (čj. SPR-6265/09-3)
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém